: : : ราคา : : :


พลาสติก

สินค้า ราคา / กิโลกรัม.
5 บาท
15 บาท
6 บาท
3 บาท
1 บาท

กระดาษ

สินค้า ราคา / กิโลกรัม.
5 บาท
5 บาท
2 บาท
4 บาท
4 บาท

อื่นๆ.

สินค้า
1 บาท
1 บาท
3 บาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

122 ถนนเอกชัย ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

เบอร์โทร. 034711221 , Fax. 034714472 , อีเมล: admin@sattha.ac.th


Copyright © 2021 STCOM TEAM. All rights reserved. | Developed by SoKuNGz (DeltaHeartz)