: : : ราคาของวันนี้ : : :


พลาสติก

สินค้า กิโลกรัมละ
ขวดใส 6 บาท
ขวดขุ่น 15 บาท
แก้วพลาสติก 6 บาท
ถุงพลาสติก 3 บาท
ขวดสี [อิชิตัน / โออิชิ] 1 บาท

กระดาษ

สินค้า กิโลกรัมละ
กระดาษขาวดำ 5 บาท
กระดาษสมุดขาว 5 บาท
กระดาษจั๊บ 2 บาท
กระดาษลัง 4 บาท
หนังสือพิมพ์ 4 บาท

อื่นๆ

สินค้า
ขวดแก้วคอสั้น ใบละ 1 บาท
ขวดแก้วทุกชนิด 1 บาท
กระป๋องเครื่องดื่ม 3 บาท- - - [ จำนวนคนเข้าถึง 803 คน ] - - -

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10


Copyright 2019 STCOM. All right reserved.