: : : ราคา : : :


พลาสติก

สินค้า ราคา / กิโลกรัม.
Transparent plastic bottle 6 บาท
Opaque plastic bottle 15 บาท
Plastic glass 6 บาท
Plastic Bag 3 บาท
Colored plastic bottle 1 บาท

กระดาษ

สินค้า ราคา / กิโลกรัม.
Used paper 5 บาท
Plain paper 5 บาท
Waste paper 2 บาท
Paper Box 4 บาท
Newspaper 4 บาท

อื่นๆ.

สินค้า
Short neck glass bottle 1 บาท
Glass bottle 1 บาท
Can 3 บาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

122 ถนนเอกชัย ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

เบอร์โทร. 034711221 , Fax. 034714472 , อีเมล: admin@sattha.ac.th


Copyright © 2019 STCOM TEAM. All rights reserved.